תקנון

כללי

1.1.  ברוכים הבאים לתכנים ולאתר של אלון גושן. אנו מודים לך כי בחרת להשתמש בתהליכים, בקורסים ובשירותים המוצעים.


1.2.
 השימוש בתכנים המופיעים בתהליכים ובקורסים הינם על אחריות המשתמשים בלבד. המשתמשים מאשרים בזאת כי אלון גושן ו/או העסק שלו, לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, נפשי או פיזי אשר ייגרם למשתמשים בעקבות השימוש בתכנים. במקרה של ספק או חשש רפואי לגבי השימוש בתוכן מסויים, על המשתמשים להיוועץ ברופא/ה לפני השימוש/התרגול.


 1.3.
המשתמשים מבינים שכמות השינוי וההטבה שהם יחוו בחייהם, קשור  בכמות הזמן שהם ישקיעו בתרגול, לכן אלון גושן אינו אחראי לסיפוק תוצאה מסויימת בעקבות התרגול של תכנים אלה.


1.4.
 אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, להפיץ הלאה את התכנים המופיעים באתר זה ללא אישור מפורש בכתב מאלון גושן. התכנים שהמשתמשים יקבלו הינם לשימוש אישי בלבד ואין לשתף אותם עם אף גורם אחר. כמו כן, התכנים מוגנים בזכויות יוצרים והינם לשימוש אישי בלבד ואין להעביר אותם הלאה ללא אישור מפורש בכתב מאלון גושן. הפרה של אחד מתנאים אלה עלולה לגרום להתנהלות משפטית מולך.

 2. האתר הינו אתר מכירות אינטרנטי המספק שירותים יחודיים ומקוריים בתחום הארוטיקה, שיפור וגיוון חיי המין והזוגיות וכן מוצרים שונים המופיעים באתר, למבוגרים בלבד.

3.
 השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, המהווה חוזה בינך לבין מנהל האתר. יש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון רב, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה, מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

 4.
כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. למען הנוחות מנוסח התקנון בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לאיש ולאשה גם יחד.

5.
 לבעל האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.

6.
 כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.

7.
 בעל האתר רשאי לערוך שינויים בתקנון בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השינויים בתקנון יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

8.
 בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר באתר, מכל סוג ומין שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה אותך, אלא אם צויין אחרת באופן מפורש אחרת.


תנאים לשימוש באתר

 9.
אין לעשות באתר שימוש כלשהו לצורך מטרות שאינן עולות בקנה אחד עם החוק ו/או הדין.

 10.
כל גולש מעל גיל 18 שהנו כשיר משפטית מוזמן להשתמש באתר, המתגורר בתחומי מדינת ישראל וכן ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין (למעט  אמריקן אקספרס ודיינרס קלאב ישראל), ותקף ביום ביצוע הפעולה.

 11.
רכישת מוצרים ו/או שירותים, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון: 052-4440553

12.
 בעל האתר רשאי למנוע הענקת שירותים לגולש כלשהו, כולם או חלקם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובת נימוק.

 13.
רישומי בעל האתר בדבר הזמנות ו/או רכישות הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או הטלפון יהוו ראיה חלוטה לנכונותן ולפרטיהן.

14.
 בעל האתר אינו מחוייב להפעיל את השירותים המפורטים לעיל ו/או להלן. כמו כן, הוא יהיה רשאי להגביל את השימוש בהם מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא חובת נימוק.

שימוש באתר ו/או הרשמה למערכת

 15.
גולש אשר יהיה מעוניין לרכוש מוצרים ו/או שירותים שלא בדרך של חברות מועדון יוכל לעשות זאת רק לאחר שימסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, דואר, אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. פרטים אלה יישמרו בהתאם לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986 והוראות בנק ישראל ו/או עפ"י כל דין.

16.
 רכישת שירותים המוצעים באתר, כרוכה ברישום נפרד בהתאם לתנאים המיוחדים שיקבעו באתר.

17.
 מנהל האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי התחברות וזיהוי נוספות או אחרות בכל כניסה לאתר אם באמצעות שם משתמש וסיסמה ו/או קוד ו/או בכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית ובהתאם לתנאים שיקבעו באתר. הנך מתחייב לשמור בהקפדה ותוך נקיטת צעדי זהירות וסודיות על שם המשתמש והסיסמה האישית שלך ו/או קוד הזיהוי האישי לשימוש באתר,כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך וליטול אחריות מלאה על השימוש שתעשה ו/או צד שלישי מטעמך יעשו באתר.

 18.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. בעל האתר יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים,לבטל רכישת שבוצעה ע"י הלקוח, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ואף להיפרע כדין בגין כל הנזקים שנגרמו לו.


ביצוע הזמנה

19.
 באתר מוצגים למכירה מוצרים ושירותים מגוונים וניתן לרוכשם באמצעות סימונם בעגלת הקניות (לרבות עדכון כמות ו/או מחיקה), בחירת דרך קבלת המוצר (באמצעות משלוח ו/או באיסוף עצמי, במידה וקיימת האפשרות).

20.
 לאחר סיום ביצוע ההזמנה, יוצג בפניך טופס ובו פרטיך האישיים, כתובת למשלוח ופרטי כרטיס האשראי. שם בית העסק כפי שמופיע בדף החיוב בחברת האשראי יהיה "אלון גושן".

21.
 לאחר שאישרת את טופס ההזמנה כאמור לעיל, תקבל הודעה על קליטתה.

22.
 הזמנת הרצאות ו/או אירועים פרטניים תתבצע באמצעות תיאום טלפוני, שלאחריו ישלח טופס הזמנה לארוע שיש להחזירו חתום במייל או פקס.

23.
 היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים ו/או השירותים, תימסר לך הודעה על כך, בה תתבקש להסדיר תוך חמישה (5) ימי עסקים את התשלום המלא בגין ההזמנה, לשביעות רצונם המלא של בעל האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך חמישה ימי העסקים, בעל האתר יהא רשאי לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 24.
רק לאחר שיתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי הפועלת בישראל ו/או חברת הסליקה על תקינות העסקה, ניתן יהא להשלים את ההזמנה בכפוף לכך כי המוצרים מצויים במלאי.

25.
 האתר מאובטח בטכנולוגיה.SSL המידע בדבר הפרטים האישיים בכלל ופרטי כרטיס האשראי בפרט, מוצפנים ומאובטחים.

 26.
תנאי לאספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו הינו קליטת ההזמנה באופן תקין ומלא כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים המפורטים בהזמנה.

27.
 עלולות להיות סיבות שונות שתיגרומנה לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה ע"י האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו בוואטסאפ: 052-4440553.

28.
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יחולו שיבושים ו/או טעות חריגה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה בעל האתר רשאי לבטל את ההזמנה ולא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

 29.
בעל האתר עושה כמיטב יכולתו שהמוצרים המופיעים באתר ימצאו במלאי המוחזק בידו, אולם הינו תלוי באספקתם ממלאי של יבואנים /יצרנים של המוצרים. במידה ומוצר שבחרת אזל במלאי, רשאי בעל האתר לספק לך מוצר דומה, שווה ערך, בעל מאפיינים זהים, של יצרן אחר, תוך תיאום מראש עמך.


תשלום

 30.
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב במכירה, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, ככל שנדרשים, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או שירות ו/או בעמוד המכירה של המוצר ו/או השירות.

 31.
התשלום יבוצע בתשלום אחד, אלא אם ציינת אחרת, במידת האפשר.

 32.
כל המחירים כוללים מע"מ כדין בשיעורו הידוע ביום ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין אחרת. היה ויעלה שיעור המע"מ בטרם נקלטה ההזמנה ואושרה סופית והוצאה בגינה חשבונית, תידרש להשלים את היתרה בגין העלייה בשיעור המע"מ.

33.
 מחיר השירותים ו/או המוצרים המופיעים באתר ביום הזמנתם, יחייב הן את האתר והן את הלקוח. שינוי במחיר לא יחול על שירותים ו/או מוצרים שכבר הוזמנו באתר, למעט בגין האמור לעיל ביחס לשיעור המע"מ, אלא אם הוסכם במפורש בין הצדדים אחרת.

 34.
בהזמנה של שירות מתמשך, כגון מועדון לקוחות ו/או הזמנה של סדרת הרצאות ו/או סדנאות, בעל האתר רשאי לסגור חשבון ללא כל התראה מראש עבור לקוח אשר לא ביצע הסדר תשלום כנדרש.

35.
 בעל האתר רשאי לבצע שינויים במחירי המוצרים ו/או השירותים ו/או דמי המנוי מעת לעת, אך מחירים עבור תקופה ששולמה מראש מובטחים ללקוח עד לסיומה.

36.
 חשבוניות מס יישלחו באמצעות חתימה אלקטרונית במייל ברגע ביצוע התשלום או עד 14 יום מרגע התשלום בפועל ע"פ הנדרש בחוק בהתאם לפרטי הלקוח שנמסרו בשלב ההרשמה או הגבייה עצמה.

37.
 באפשרות הלקוח לבקש את החשבונית שקיבל באמצעות דואר ישראל ובהתאם לפרטי דואר שימסור, בכפוף לכך כי ביקש זאת באופן מפורש בעת ביצוע ההזמנה.

אספקה ומשלוח

38.
 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן ו/או בהתאם להוראות מיוחדות שתקבענה באתר,בהתאם למוצר ו/או השירות הנרכש.

 39.
עלות המשלוח מצוינת בסמוך לכל מוצר, והיא תתווסף לחשבון הסופי בעגלת הקניות, בהתאם לבחירתך.

40.
 כל המוצרים הנמכרים בחנות נארזים היטב במעטפה או בקרטון ללא שניתן לזהות את עיסוק האתר.

 41.
אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר ו/או השירות כפוף ולאחר אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

42.
 צפייה בסדנאות ובהרצאות, אשר כרוכות בתשלום, המשודרות בשיטת video streaming  תוכל להתבצע רק לאחר אישור ההזמנה כאמור לעיל, לתקופה המנויה באתר בעת ביצוע ההזמנה/באמצעות קישור שישלח לכתובת הדוא"ל שהקלדת בעת ביצוע ההזמנה הצפיה בסדנאות ובהרצאות תהיה כרוכה ברישום, באמצעות שם משתמש וסיסמה. הפצת ההרצאות ו/או הסדנאות לצד שלישי ו/או למשתמש אחר אסורה בהחלט.

43.
 המוצרים יסופקו לכתובתך כפי שנמסרה על ידך בעת הרישום (אך ורק לכתובת המזמין ולא לצד ג' אחר), אך ורק לכתובת המצויה בתחומי מדינת ישראל ו/או באזורים נוספים כפי שיקבע מעת לעת ע"י מנהל האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות דואר שליחים ו/או דואר ישראל. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.

 44.
אספקת המוצרים באמצעות דואר שליחים הינה בהתאם להוראות דואר ישראל ו/או חברת השילוח, ובכפוף לרשימת היישובים של חב' דואר ישראל ו/או חב' השילוח דרכן יתבצע המשלוח. משלוח ליישובים חריגים/מרוחקים/מעבר לקו הירוק, עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף כפי שימצא לנכון לקבוע מנהל האתר.

45.
 מבלי לפגוע באמור לעיל, האתר לא יהיה אחראי לשיבושים במועדי משלוח המוצרים מסיבות אשר אינן תלויות בו, כוח עליון,מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים מהם רוכש מנהל האתר את המוצרים, שביתה ו/או עיצומים ו/או עיכובים בחברת דואר ישראל ו/או חב' השילוח וכיו"ב ו/או טעות בכתובת המשלוח. בנסיבות אלה, לא יהיו לך כל טענות כנגד האתר ולא תהיה זכאי לכל פיצוי.

ביטול הזמנה

46.
 על תקנון זה יחול חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

 47.
במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב בלבד ולהחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית השלמה מבלי שהוסרה המדבקה מהאריזה ושלא נעשה בהם כל שימוש.

48.
 החזרת המוצרים תיעשה באמצעות משלוח מייל ל"צור קשר" באתר, בו יצויין תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה. לאחר בירור שנערך מול מנהל האתר, ולאחר אישור מנהל האתר לביטול ההזמנה יש לשלוח את המוצר/מוצרים לכתובת: אלון גושן מצדה 6/20 בת ים. בצירוף לחשבונית מס ובדואר רשום למעקב. לאחר החזרת המוצר/ים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ובעמלת סליקה של חברת הסליקה ו/או חברת האשראי. ביניהם,דמי משלוח ששולמו לא יוחזרו, זאת כאמור במקרים של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה למפרט. במקרה של מוצר פגום, אין לבצע בו כל שימוש, ויש לשלוח אימייל ל"צור קשר" באתר, בו לפרט את תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור התקלה, ומנהל האתר יפעל כאמור להלן בסע' 49.

 49.
לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים בשימוש הראשוני. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. במקרה של מוצר פגום הנך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שמנהל האתר יקבל פנייתך, יפעל הספק כאמור בסעיף 48 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית. אם המוצר איננו במלאי כספך יושב לך במלואו. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן.

 50.
כמו כן, יש לשים לב כי חלק מן המוצרים הנמכרים באתר מוגדרים כמוצרים אינטימיים ולכן לא ניתן להחזירם. משרד הבריאות קובע כי לא ניתן להחזיר מוצרים לשימוש אינטימיקבלת צעצוע חזרה מלקוח הינה עברה על החוק. באפשרותך שנאטום את אריזת המוצר בעזרת מדבקות מיוחדות שלנו, המאפשרות לראות את אביזרי המין ללא פתיחת האריזה, ובמידה והמוצר פגום, תוכל להחזירו תוך 14 ימים.

 51. תהליכי ליווי אינטרנטים ניתנים לביטול בתוך 3 ימים מיום תחילת התהליך, כולל. במקרה זה תוכל לבטל את העסקה ולא תחויב בדמי ביטול. ביטול העיסקה יעשה בהודעה למנהל האתר בכתב בדואר ו/או בדוא"ל ו/או טלפונית ע"י מסירת פרטים מזהים (שם מלא, מספר ת.ז. וכתובת) ואישור קבלתה ע"י משרדנו. לא יינתן החזר כספי על ביטול תהליך בתום 3 ימי האחריות.

 52. לא ניתן לבטל חיוב או להחליף מוצרים דיגיטלים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. עם חתימה וכתיבת פרטים מלאים במסמך אינטרנטי "תנאי שימוש" והצהרה על הסכמה לתנאי השימוש ע"י רוכש המוצר או מי מטעמו, לא ניתן לבטל את העסקה ולא ינתן החזר כספי.

תקינות המוצרים ואחריות

 53.
אנו דואגים כי כל מוצר שנשלח ללקוח עובר בדיקה ונמצא תקין ושלם. יחד עם זאת, במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין אשר ישלח אליך מיד לאחר החזרת המוצר הפגום. יש באפשרותך לסרב להחלפת מוצר פגום בתקין, במקרה זה כספך יושב לך במלואו, בכפוף לאמור בתקנון.

 54.
אחריות מנהל האתר על המוצרים תהיה כפופה לאחריות הניתנת ע"י היצרן ו/או היבואן. אין באחריות מנהל האתר בהתאם להוראות תקנון זה כדי להרחיב את אחריות היצרן ו/או היבואן על המוצר הנרכש.

55.
 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 56.
בעל האתר אינו מייצר  את המוצרים ואינו נושא  באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים, לרבות אינו אחראי להוראות הפעלה בשפה העברית.

 57.
אין בהצגתם של המוצרים באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

58.
 בשום נסיבות לא תחול על בעל  האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהיא בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר,באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר,ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

59.
 בעל  האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

60.
 כל השירותים המוצעים באתר הינם מקצועיים. השירותים המוצעים באתר אינם מהווים טיפול רפואי משום סוג שהוא, ואין בהרצאות ו/או בסדנאות ו/או קורסים שרכשת באתר משום ייעוץ פרטני והאמור בהרצאות ו/או בסדנאות לא מחליף ייעוץ פרטני והאחריות על המידע הינו עליך כמשתמש בלבד. כמו כן, הנך פוטר את מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או את הספק באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק לנזק גוף (ישיר או עקיף) שנגרמו או ייגרמו לך ו/או לצד שלישי והקשורים,במישרין או בעקיפין, למתן השירותים המפורטים באתר ובתנאי שלא נגרמו במכוון על ידי אלון גושן ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או הספק.

61.
 ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשביםו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלהשתתף באתר , לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמו.

 62.
המשתמש מתחייב לעשות שימוש סביר באתר. באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את מנהל האתר ו/או אלון גושן ו/או עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

.


זכויות יוצרים


63.  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר והתכנים שמועלים בו שייכים להנהלת האתר ולאלון גושן בפרט.

64. אין להציג, למסור, להעתיק, לשכפל, לצלם או להפיץ או לפרסם בפומבי או להעביר לצד שלישי כל תוכן מהתכנים המופיעים באתר ללא הסכמתו של מנהל  האתר בכתב ומראש.

65.  מנהל האתר רשאי לשלוח למשתמשים באמצעות הדואר האלקטרוני שירותים שמציע האתר, מידע שיווקי, פרסומי וכיוצ"ב, לתועלתם ולרווחתם של המשתמשים ו/או באמצעות ניוזלטר. יודגש כי שליחת הודעות, תהא אך ורק לאחר קבלת הסכמה מפורשת מצד המשתמש, באמצעות בחירה באפשרות "הרשמה לניוזלטר", בעת הרישום לשירותי האתר. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות-התשמ"א, 1981 (להלן: "החוק"), רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו להרשמה ולדרוש בכל עת, את הסרת פרטיו ממאגר המידע של האתר באמצעות שליחת בקשה לכתובת מייל ב"צור קשר" או בעזרת לחיזה על לחצן "הסרה" במערכת המסרים. מנהל  האתר מתחייב למחוק את פרטי המשתמש מהמאגר של האתר בתוך 15 ימי עסקים.

66. באתר לא נשמרים פרטי כרטיס האשראי שלך ויש להקלידם מחדש בכל רכישה. כל העברה במקרים שאינם .PCI DSS של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

67. מנהל האתר דואג לשמירה על פרטיותך. יחד עם זאת, מנהל האתר לא יעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית למעט אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר ו/או לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת שביצעת באתר.

68. מנהל האתר ו/או מי מטעמו רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי לצורך שיפור וייעול השירותים שניתנים ע"י האתר, ויהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

69. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

70. מנהל האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, טיפים, חידושים,פרסומות וכיו"ב בעת שאישרת וחתמת באתר כי ביקשת לקבל דיוור באופן מפורש.

71.  מנהל האתר מאשר בזאת כי הוא יעשה, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות הלקוחות ולאבטח את המידע הנשמר באתר. אולם מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרותו להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. לפיכך ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמו.

סמכות שיפוט


סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא מחלוקת תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד.

שירות לקוחות

פרטי התקשרות: טלפון ליצירת קשר
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ובכל הנוגע לכל שאלה, ניתן לפנות אלינו בוואטסאפ:
052-4440553 או באמצעות מייל goshenpleasure@gmail.com

נשמח להיות עבורך תמיד.

 

דילוג לתוכן